Hulmursisolering

Hulmursisolering

De fleste murede huse efter år 1900 er opført med en dobbeltmur som består af en formur og en bagmur med luft imellem (hulmur).

Frem til 1960’erne var der ingen krav i bygningreglementet om at der skulle isoleres og der er derfor et meget stort potentiale for energibesparelser hvis ikke hulmuren er isoleret.

Murværket skal altid vurderes nøje inden man gennemfører en hulmursisolering da isoleringen sænker temperaturen i formuren og dermed øger risikoen for opfugtning og frostsprængning. Ligeledes er valget af materialer også afgørende for at sikre nogle gode og sunde konstruktioner i mange år fremover. Som udgangspunkt anbefaler vi altid at anvende ikke organisk materiale i hulmure, som f.eks. glasuld, stenuld eller polystyrengranulat.

Som bygningskonstruktør med speciale i klima og energirenovering møder Frederik Kyed altid op til en forundersøgelse inden vi gennemfører en hulmursisolering, så vi sikrer at konstruktionerne altid er egnet til det inden arbejdet gennemføres.

Hulmursisolering af en tung ydervæg med et hulrum på 75mm vil ca. kunne reducere varmetabet til en tredjedel og hæve den indvendige overfladetemperatur med ca. 3°C (Møller E. B., 2012 (a), s. 78)